Dibuixa el camí a l’èxit amb el pla estratègic de la teva PIME

El pla estratègic és on es plasmen i documenten els objectius, l’estratègia i la cultura de l’empresa. Per això es converteix en un document clau de qualsevol negoci. Al capdavall és on es decideix la direcció a seguir, el lloc a què es vol arribar i el pas a pas per aconseguir-ho.

Després d’anys treballant amb tot tipus de pimes, he pogut veure la diferència que suposa tenir o no tenir un pla estratègic en l’assoliment dels objectius. Perquè sense un camí concret es vaga sense rumb i sense arribar mai a cap lloc.

Una estratègia ben definida impulsa el desenvolupament, disminueix els problemes i assenta les bases per afrontar millor els riscos i imprevistos. En aquest article abordem el pla estratègic des de diferents prismes: què és, com fer-ho i qui l’elabora.

Què és un pla estratègic?

Per passar de la incertesa a la planificació i de la planificació a l’acció cal traçar el què, el com i el cap a on es dirigeix ​​l’èxit de l’empresa.

Un pla estratègic és el document que defineix la ruta a seguir per aconseguir els objectius prèviament consensuats. Permet que tots els recursos, esforços i temps apuntin en una mateixa direcció. És a dir, alinear tots els departaments i equips amb els objectius fixats.

El gran valor d’aquest document és que tradueix les metes en estratègies i aquestes en accions. Així s’obté una visió global i alhora molt detallada de l’estructura, l’activitat i els passos que donar.

Com elaborar un pla estratègic

Amb el que hem vist, queda clar que no és una feina que es pugui fer en uns pocs dies. Es treballa en vistes a un període de tres a cinc anys transitant per aquestes tres etapes:

Anàlisi situacional

La primera fase és conèixer en profunditat l’organització. Per a això es porta a terme una diagnosi empresarial on es recull tota la informació necessària per detectar els problemes, els límits a l’creixement i les possibles millores en les diferents àrees.

L’ús de la matriu DAFO ens permet obtenir una perspectiva integral de l’empresa en el moment actual. No només de la situació interna, del seu funcionament, dinàmiques i procediments sinó de l’context en què es mou l’empresa; les amenaces i les oportunitats.

 

Definició d’objectius i estratègies

Després del primer anàlisi, cal definir els propòsits i les estratègies. És a dir, què vols aconseguir, on vols arribar i com ho faràs per aconseguir aquesta situació proposada.

En tot moment es treballa amb objectius SMART (específics, mesurables, assolibles, realistes i en un temps acotat) que es converteixen en la guia de base per portar a l’empresa cap a un resultat d’èxit. Recorda que si no es poden aplicar els cinc adjectius a l’objectiu fixat, cal treballar-més o subdividir.

En aquest procés és imprescindible determinar les prioritats per saber els recursos destinats a cadascuna de les línies de treball.

Plan d’acciò i control de resultats

Amb tota la tasca prèvia, s’elabora el pla d’acció, és a dir un full de ruta que indicarà els moviments per avançar i assolir aquests objectius SMART dels que parlàvem.

El pla d’acció és un document viu que cal anar avaluant i reajustant en funció dels avenços, els resultats i les situacions puntuals que van sorgint.

Totes aquestes fases formen la que serà la brúixola durant tot el procés: la missió de la PIME traduïda a una escala de treball diari. Com més concreta i detallada sigui la guia, més eficient serà el treball.

Què es necessita per realitzar un pla estratègic?

El més important és saber què és un pla estratègic i com pot ajudar al teu negoci. Tenir la convicció i la motivació per créixer, millorar i aconseguir uns resultats reeixits és un requisit base. Amb aquest primer pas donat, aquestes són les principals variables que determinaran el bon terme de l’estratègia.

  • Bona comunicació: Implementar un pla estratègic implica fer partícip a tot l’equip i remar en una mateixa direcció, per tant la comunicació des d’un inici és un factor que cal cuidar.
  • Informació i coneixement de l’organització: La informació és la base d’un bon pla estratègic. Ha de ser el més clara possible per contestar a preguntes com ara quina és la missió, cap a on anar i quin és el funcionament intern en els diferents departaments.
  • Treball i persistència: és una tasca a mig termini, els resultats no apareixen d’un dia per l’altre, de manera que la constància i una tasca ben feta són fonamentals.

¿Qui elabora el pla estratègic?

Elaborar un pla estratègic necessita temps, capacitat, experiència i un ampli coneixement de l’negoci. Es pot abordar des de l’ús dels recursos interns, on els perfils més indicats són els gerents, directors i en definitiva aquests alts càrrecs que tenen una visió global de l’empresa. 

També es pot optar per demanar ajuda a un consultor extern, que realitzarà el diagnòstic empresarial i juntament amb la direcció establirà els objectius i les accions estratègiques dirigides a la seva consecució.

Si vols començar ara a definir el pla estratègic de la teva empresa, apunta’t a la Masterclass gratuïta on t’explico les tres claus que aconseguiran impulsar el teu negoci. 

Vull apuntarme a la Masterclass >> 

Elijas el método que elijas, recuerda que desde un punto de vista empresarial podemos afirmar que: 

Caminante, no se hace camino al andar. Cuando se hace camino es al planificar.

Feu un comentari