Un consultor extern ajudarà a consolidar la teva empresa

Aquest nou context et genera incertesa i t’impedeix gaudir del teu negoci? La direcció i gestió d’una empresa passa, com tot, per moments de bonança i creixement i conjuntures més complexes.

En temps com els que vivim, el canvi és l’única constant. La digitalització, la crisi i la modificació dels hàbits de consum suposen un repte per a totes les PIMES.

Si tens un bon equip en el qual confiar, recolzar-te i treure la feina, tens molt de guanyat. Però no sempre és suficient. En alguns casos és necessari acudir a un consultor extern que t’aporti una visió renovada i que t’ajudi a reduir l’estrès que comporta la incertesa, les expectatives frustrades i els problemes diaris.

La demanda de consultors estratègics ha crescut durant els últims anys. I és que en aquest nou context, la flexibilitat, els serveis subcontractats, temporals i altament especialitzats són cada vegada més valorats.

La funció d’un consultor extern

La funció principal d’un consultor extern és acompanyar l’empresa cap a un resultat establert en funció de les necessitats, les demandes i la situació concreta en què es trobi, com pot ser un procés d’expansió o un moment de crisi.

De manera més concreta, aquestes són les quatre tasques bàsiques d’aquest perfil de professional. 

La seva experiència a disposició de l’empresa

Incorporar durant un període determinat a una persona que es dediqui al cent per cent a detectar, avaluar i optimitzar els processos permet descarregar aquesta tasca al equip intern. Que a més a més, habitualment ha de dur aquesta juntament a les seves diàries. D’altra banda, aprofitar i aplicar l’experiència i l’especialització del consultor en l’organització és un gran valor afegit que no es trobarà en el nucli intern de l’empresa.

Identificar les possibilitats de millora 

Moltes PIMES saben o intueixen on hi ha els problemes que els impedeixen avançar. D’altres, en canvi, no tenen el temps ni la perspectiva per poder localitzar-los. Una de les principals funcions d’un consultor és detectar aquests colls d’ampolla i optimitzar les diferents àrees de treball d’una empresa.

I això només s’aconsegueix amb una mirada externa, experimentada i objectiva. Les opinions i anàlisis esbiaixades, amb implicacions emocionals o condicionats per factors interns són moltes vegades limitants en el creixement i la implantació de les estratègies..

Planificar el creixement 

La planificació del creixement a mig termini és una tasca pendent encara en moltes PIMES per motius com la falta de temps, de coneixement o d’experiència. I resulta vital per no estancar-se i quedar-se enrere en un mercat cada vegada més competitiu.

Si no projectes on vols anar, segurament no aniràs enlloc. Per això es torna indispensable elaborar un pla estratègic en vistes al desenvolupament i millora de l’organització.

Una consultoria assenta les bases d’aquest progrés en funció de mètodes i estratègies provades que donen resultats.

Habilitar el canvi

Implementar transformacions estructurals és un desafiament per a empreses ja assentades i consolidades. Els processos i les dinàmiques canvien i requereixen un període de formació, aprenentatge i adaptació per a tot l’equip.

La gestió del canvi no és tasca senzilla. Comptar amb un professional i recolzar-se en la seva experiència i coneixement marca la diferència entre un procés d’estrès i incertesa i una transició controlada i eficient. És l’acompanyament i el suport que qualsevol PIME necessitaria tenir en la fase de planificació, implementació i supervisió.

Aquestes quatre funcions seran definides, treballades i detallades segons els requeriments i els objectius del negoci.

 

5 motius per a contractar un consultor extern

Obrir les portes de la teva empresa a una persona que vagi a preguntar, indagar i dir-te el que funciona millor resulta complicat. Però tal com hem plantejat, aconseguir el mateix resultat sense aquesta figura objectiva és molt complicat. A més la inversió es recupera amb els èxits després de pocs mesos de treball.

Sempre és un bon moment per comptar amb un suport extern. Però hi ha situacions concretes que es converteixen en la veu d’alarma per demanar ajuda:

  • Conflictes interns: independentment de si és una empresa familiar, els conflictes laborals són més comuns del que ens agradaria. Un mal clima de treball afecta directament en els resultats, disminueix la productivitat i la qualitat de la feina.
  • Desajust en les previsions econòmiques: les xifres no acaben d’encaixar. Els teus marges de benefici són inferiors al que t’agradaria, sents que no tens el control sobre les despeses i no saps com solucionar-ho.
  • Gestió dels teus recursos humans: potser perceps que hi ha massa rotació de personal o que no trobes al professional indicat per a cobrir una vacant. És convenient redefinir les necessitats, els llocs i l’organigrama de l’empresa.
  • Poca capacitat de reacció: els errors en els procediments es detecten tard i malament i sents que no tens suficient capacitat per reaccionar. En el context en què vivim, l’agilitat i la possibilitat de pivotar ràpidament davant els contratemps és fonamental.
  • Et preocupa el futur: el panorama actual és incert i no saps com definir els objectius i l’estratègia a mig termini. Els canvis i les noves tendències t’aclaparen, t’emportes els problemes a casa i has deixat de gaudir de la feina.

Si et sents identificat amb alguna d’aquestes situacions és hora de prendre cartes en l’assumpte. Programa la teva primera sessió gratuïta i començarem a treballar per posar el focus i adquirir les eines necessàries per afrontar i gestionar millor el negoci davant de qualsevol escenari.

Feu un comentari