CLÀUSULA TERRA

Recupera els diners pagats de més, reclamant la clàusula terra de la teva hipoteca.

A Vela Consultors fem la reclamació extrajudicial al banc de forma gratuïta i calcularem els diners que t’han de tornar.

Què són les clàusules terra?

Les clàusules terra, apareixen en molts contractes de préstecs hipotecaris amb interès variable que obliga els clients a haver de pagar un interès mínim, que sol ser més car que el que haurien d’haver pagat. Per aquesta raó és una clàusula abusiva que cal reclamar.

Segons la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del 21 de desembre del 2016, les entitats bancàries hauran de tornar les quantitats pagades de més per motiu d’aquesta clàusula des de la data de formalització de la hipoteca.

Com saber si tinc clàusula terra?

Si has signat la teva hipoteca entre els anys 2003 i 2016, segurament la teva hipoteca contindrà algun tipus de clàusula abusiva.

Envieu-nos l’escriptura de la vostra hipoteca i us confirmarem gratuïtament si està afectada per aquesta clàusula o no. Per fer-ho, revisarem l’escriptura del préstec hipotecari, on s’indica si existeix o no aquesta clàusula abusiva.

Des de quin any es pot reclamar la clàusula terra?

Des que es va signar la hipoteca. En haver estat declarada nul·la pel Tribunal Suprem i pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea, podràs reclamar la nul·litat d’aquesta clàusula, sempre que existeixi a les escriptures del teu préstec hipotecari.

Què es necessita per reclamar la clàusula terra?


Per reclamar-la cal que ens envieu l’escriptura de la hipoteca.

Si desconeixes si tens aquesta clàusula, nosaltres ho revisarem gratuïtament.

Moltes vegades, aquesta clàusula està dissimulada per evitar les possibles reclamacions.

Encara que no hi hagi clàusula terra, es poden reclamar les despeses de notari, registre, gestoria, etc.

Com reclamar la clàusula terra de la teva hipoteca?


A Vela Consultors realitzarem un estudi gratuït de les escriptures de la teva hipoteca per veure si es pot fer la reclamació de la clàusula terra.

En cas que es pugui efectuar la sol·licitud de devolució dels diners pagats de més, ens encarregarem de fer gratuïtament la reclamació extrajudicial a l’entitat bancària.