Interim Management: millora els resultats de la teva empresa

El Interim management encara no és molt popular al nostre país com a eina i solució a determinats escenaris dins de les empreses. Però potser hauria de ser-ho.

A tothom li sona, encara que sigui vagament, la figura del Interim Manager però, si ens parem a definir, quin és el seu paper en les organitzacions?

Al llarg d’aquest article abordarem el tema de la figura de l’executiu temporal amb un parell d’escenaris concrets en què moltes empreses es sentiran identificades.

Què és un Interim Manager?

Als anglicismes en el món empresarial ja comencem a estar acostumats. El terme Interim significa temporal. Es tracta d’un directiu amb un perfil sènior i llarga experiència a l’esquena en l’àmbit de l’estratègia i la direcció d’empreses, que per dir-ho d’una forma senzilla, no es “casa” amb ningú, sinó que ofereix els seus coneixements d’una manera més flexible.

Ajuda a implementar estratègies per consolidar el lideratge i fer front a situacions específiques, com un canvi en l’organització interna, afrontar una crisi o una situació complicada.

Perquè sigui més clar, pensem en el paper d’una ETT. Quan es contracta a una empresa de treball temporal, es busquen perfils concrets de manera puntual i acotada en el temps. Pot ser en qualsevol tipus de lloc, en una fàbrica, en la construcció, en el comerç, comptabilitat, administració, etc.

Quins avantatges obté l’empresa amb l’Interim Management?

• Evita haver de realitzar el procés de selecció, amb tot el temps que això comporta.

• Si el perfil que envia no acaba d’encaixar en el lloc, es pot demanar a la intermediària que busqui una altra alternativa.

• T’estalvies la gestió de nòmines, vacances i baixes. De tot s’encarrega l’ETT.

• A l’acabar el projecte o el pic de treball, pots prescindir de l’empleat temporal.

Bé, ara utilitzem aquest mateix escenari i intercanviem el perfil pel d’un Interim Manager.

Els avantatges – flexibilitat, estalvi i temporalitat – es mantenen, però anem a afegir-li altres no menys importants que van implícites en el perfil de l’executiu.

• Capacitat de liderar un equip.

• Orientar i dirigir noves estratègies.

• Aconseguir resultats en un càrrec de primer nivell.

Associar la contractació d’aquests professionals a les grans corporacions és un gran error. És més, m’atreviria a dir que poden ser gairebé més valuosos en les pimes.

Diferència entre un consultor i un Interim Manager

Sempre hi ha dubtes entre la figura del consultor i la de l’Interim Manager. És més, podries dir-me que les deficiències i els reptes dels que hem parlat també els aborda un consultor extern. Efectivament, pot detectar els canvis necessaris, implementar la metodologia i posar en marxa el pla d’acció. Pot fer-ho a l’igual que l’Interim Manager.

Llavors, ¿on és la diferència?

La principal diferència està en l’estabilitat d’aquest canvi. L’executiu temporal serà l’encarregat, no solament de guiar la transformació, sinó d’assegurar que romangui en el temps.

És com tenir a un perfil sènior en la teva empresa a jornada reduïda, tan reduïda com es vulgui. Perquè no tots els negocis tenen la capacitat econòmica de contractar professionals experimentats, experts i amb un sòlid recorregut professional. Però totes les empreses es poden professionalitzar gràcies a l’Interim Management.

Quan contractar un Interim Management a una Pime

Tenint en compte el perfil, hi ha molts escenaris on aquest tipus de professional pot jugar un paper clau en les empreses.

Substitució

Acudir a aquest professional és una alternativa amb molt bons resultats quan un directiu de plantilla s’ha d’absentar durant un període de temps. D’aquesta manera, suplint la vacant, s’evita perdre el rumb i es manté el lideratge i la capacitat de prendre decisions.

Desenvolupament d’una nova àrea de negoci

Crear una nova àrea de negoci és, en moltes ocasions, un requisit per seguir creixent i expandint-se, simplement, per no quedar-se enrere. Imaginem que una empresa necessita crear un nou departament que gestioni el màrqueting i la comunicació. Passa sovint que es detecta la necessitat, però no se sap per on començar ni quins són els perfils adequats amb què s’ha de comptar. En aquest cas un Interim Manager és una bona alternativa per guiar aquesta implementació.

Liderar un canvi

Executar un canvi en l’organització, una expansió o una reestructuració amb els recursos interns pot ser, senzillament, impossible per a una empresa que porta dècades fent el mateix.

És també comú que moltes pimes tinguin un departament administratiu. Porten la comptabilitat a la perfecció però no saben fer una previsió de tresoreria, no coneixen la manera d’obtenir informació economica i financera, o no la saben interpretar per a la presa de decisions.

Una altra possible situació és la d’un negoci que necessita donar un gir a les seves polítiques i estratègies i no sap per on començar. Un Interim Manager permet, en aquests casos, agilitzar i dur a terme les decisions que necessita.

Suport i professionalització

M’he trobat molts casos de pimes que no poden disposar d’un directiu sènior per raons econòmiques o perquè no hi ha un volum de treball suficient per cobrir un lloc de 40 hores.

Situacions com aquestes es veuen diàriament en tot tipus d’empreses. Àrees funcionals que requereixen d’una reorientació, la necessitat de consell en la presa de decisions, de tenir una informació real que aporti valor i capacitat d’entendre per després actuar són casos habituals on la figura de l’Interim Manager juga un paper essencial.

Feu un comentari