El gerent interí: un suport a la gestió empresarial de les pimes

És habitual que en determinats moments les empreses hagin d’afrontar alguna situació conflictiva que els costa resoldre, no coneixen a fons el seu propi funcionament o bé es veuen obligades a innovar amb projectes per als quals requeriran un esforç addicional per part del personal.

Aquestes situacions, entre d’altres, necessiten moltes vegades l’ajuda de professionals de la gestió empresarial que tinguin les eines, el coneixement i l’experiència necessària, juntament amb una mirada objectiva i externa de la situació. És en aquests casos quan cal contractar un gerent interí.

En una altra ocasió ja descrivim detalladament el que representa un Interim Manager o gerent interí. Es tracta d’una figura molt estesa a països anglosaxons que s’està incorporant cada cop amb més força al nostre país. Però no tots els perfils són iguals, n’hi ha que pensen que aquest tipus de serveis es restringeix únicament a grans corporacions amb pressupostos molt elevats, però no és necessàriament així. Analitzem el perfil de gerent interí i observem-ne les aplicacions.

Quines són les funcions típiques d’un gerent interí?

La figura més comuna és la d’un directiu que es troba a l’empresa exercint tasques executives a jornada completa, per un període curt que poden ser uns quants mesos, o fins i tot una mica més. En general, es tracta de perfils específics que exerceixen l’administració financera, comercial, d’operacions, de recursos humans, o fins i tot de direcció general.

És comú inclinar-se per aquesta opció quan cal substituir un lloc a la zona alta de l’organigrama. Per exemple, en casos de malaltia o de maternitat-paternitat es fa imprescindible cobrir places com aquestes. Si dins de l’organització no hi ha una persona amb l’experiència o els coneixements necessaris per reemplaçar-la, el gerent interí és l’opció més adequada per cobrir la vacant per un temps determinat. Com que es tracta de persones experimentades en el lideratge, en la resolució de problemes i amb amplis coneixements de gestió empresarial, els resultats apareixen gairebé immediatament.

Però no és la única situació possible. Imaginem, per exemple, una empresa que ven els seus productes o serveis en un segment de mercat determinat i li sorgeix l’oportunitat d’oferir-los en un altre totalment diferent. Potser els seus executius no tenen el temps necessari o els coneixements requerits per posar-lo en marxa.

Aquí la figura del gerent interí també encaixa a la perfecció.

Què aporta l´Interim Manager o gerent interí a la gestió empresarial d’una pime?

Tot i que se sol utilitzar molt per millorar la gestió empresarial de grans organitzacions, això no vol dir que sigui un servei exclusiu per a elles. Les pimes també poden contractar aquest tipus de perfils externs enfocats a la gestió empresarial per diversos motius, sent molt més accessible del que sembla.

Per comprendre les altres funcions que pot tenir un Interim Manager o gerent interí a la petita i mitjana empresa, vegem alguns dels problemes o oportunitats que tenen sovint les pimes:

● Una empresa que té un determinat producte o servei que vol exportar a altres països i que no sap com fer-ho.

● Una organització que ha d’afrontar un projecte de reestructuració financera o de reducció de despeses i desconeix per on ha de començar.

● Una pime que no empra la informació per prendre les decisions oportunes.

● Que en algun departament falti algú amb coneixements o experiència i que per tant no funcioni de manera adequada.

● Un gerent que, en un moment determinat, necessita el suport d’un expert per analitzar la situació de la vostra empresa i ajuda en la presa de decisions.

A això li sumem que, en general, per manca de pressupost o perquè el context financer de l’organització és complicat, moltes pimes no poden fer front a la despesa de tenir en nòmina una persona preparada tècnicament i amb experiència perquè els resolgui aquests problemes.

En tots els casos que hem descrit apareix la possibilitat de contractar un gerent interí. Aquest perfil farà el diagnòstic de la situació amb neutralitat i objectivitat. En tractar-se d’una persona aliena a l’empresa, els arbres no li impediran veure el bosc en la seva totalitat i també realitzarà un diagnòstic millor.

Un cop analitzada la situació, aquest perfil extern podrà proposar a la Direcció General una gestió empresarial orientada a les millors solucions possibles. També us donarà instruccions sobre com executar-les, quan posar-les en marxa i un pressupost per fer-ho.

Avantatges de contractar un gerent interí per a una pime

Si comparem el paper d’un Interim Manager en una gran empresa amb què es requereix en una pime, segons la nostra experiència a Vela Consultors, en aquest darrer cas no cal la feina d’un professional a temps complet. Normalment n’hi ha prou que vagi un cop a la setmana i de vegades fins i tot pot treballar de forma telemàtica. Encara que òbviament dependrà de cada cas i dels problemes que hagi de resoldre en la gestió empresarial.

Això es fa així perquè els canvis i els nous processos vagin penetrant a l’empresa amb pas ferm i al ritme que l’organització necessiti. A cada sessió es consoliden els avenços anteriors i s’inicien de nou fins que queden tots en funcionament.

Un altre avantatge per a les pimes és el cost. El fet de tenir un executiu a temps parcial i amb una durada determinada fa que la quantia sigui perfectament assumible per a l’empresa, sense importar-ne la mida. És una manera de poder aconseguir i aprofitar el talent amb una àmplia experiència i formació per un preu accessible.

El gerent interí, un avenç en la gestió empresarial

Tenir una empresa amb persones preparades i llestes per afrontar noves situacions és la clau per evolucionar al món dels negocis avui dia. Un projecte que no és capaç d’adaptar-se a les tendències ni acaba de conèixer què passa de portes endins, o que no pot crear nous projectes, té un camí massa ardu per endavant.

Contractar professionals externs especialitzats en millorar la gestió empresarial ha de ser el canvi de paradigma per a moltes empreses d’aquest país. Potser el focus és entendre primer que és més accessible del que sembla i que es pot adaptar als recursos disponibles.

És qüestió de posar ordre i planificació per continuar recorrent el camí amb pas més ferm.

Feu un comentari