Àrea d'administració i finances

Aquest departament necessita rigor, ja que amb meticulositat la informació que es genera serà veraç. Jordi Pascual és especialista en l’anàlisi d'estats financers d'acord amb l’estat de l'empresa, orientats a la presa de les decisions adequades que permetin incrementar la rendibilitat de l'empresa i fer mesurable el creixement projectat.

Serveis:

  • Elaboració de pressupostos.
  • Preparació de projeccions a diversos anys d'Estats Financers i fluxos de caixa d'un negoci en marxa.
  • Estudi de viabilitat econòmica d'un projecte d'inversió.
  • Anàlisi de solucions per a empreses en crisi.
  • Solucions de finançament i negociació bancària.

Com treballem?

La base de treball de Vela Consultors és el control i la planificació. El control és la base per a poder seguir l’estat actual i l’evolució del negoci; i la planificació ho és per a preveure el futur proper i llunyà.

A Vela Consultors t’ajudem a dotar la teva empresa de les eines adients per tal d’assolir rigor, control i planificació; eines senzilles i fàcils de posar en marxa.

Demana més informació sobre Àrea d'administració i finances
o truca’ns al 650 963 740